ชี้ช่องมองอาชีพ » คลิปสร้างอาชีพ-วิธีทำแกงส้มปลาทับทิมกับละมุดอ่อน

คลิปสร้างอาชีพ-วิธีทำแกงส้มปลาทับทิมกับละมุดอ่อน

27 ตุลาคม 2018
1009   0

—-

 

.

มีหลายคนสงสัยว่าละมุดที่ใช้แกงส้มคืออะไร ละมุดหรือ มะมุด มีชื่อเรียกพื้นเมืองภาคใต้มากมาย เช่น ลูกมุด ม่วงมุด หรือมุดม่วง มะละมุดไทย มะม่วงป่า มะแจ มาจัง และส้มมุด เนื่องจากมีรสเปรี้ยว ..

มะมุดผลดิบสามารถหาซื้อได้ในตลาดภาคใต้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ..

1.ละมุดลูกเล็ก เรียกว่า พันธุ์พริก ผลออกเป็นช่อคล้ายพันธุ์มะม่วงเบา

2.ละมุดลูกใหญ่ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า มะมุดพันธุ์ขาควาย ซื้อขายในราคาผลละ 5 บาท คนใต้นิยมนำผลมะมุดมาปอกเปลือกออก ปรุงรสตามสไตล์แกงส้มปักษ์ใต้ และยำมะมุดมะพร้าวคั่ว ที่มีรสอร่อย.